Over ons

Doel van het kamp

Het kampteam is opgericht door de vzw Gemeenschapshuis Geistingen. Ze werkte van 1977 tot 2004 als een autonome feitelijke vereniging. In 2005 is het kampteam een vzw geworden. Het doel van het kampteam is de kinderen van Geistingen elk jaar een prachtige kampweek aanbieden. Dit wordt waargemaakt door:

 • spelen die echte ontspanning bieden aan de kinderen
 • activiteiten waardoor de jongeren ervaren dat zij samen met andere kinderen tot iets in staat zijn en dat ze er plezier aan beleven
 • het scheppen van situaties waardoor kinderen nieuwe ontdekkingen doen, avonturen meemaken, iets ondernemen waardoor ze anderen leren kennen en daardoor ook zichzelf beter leren kennen.

Het kampteam maakt dit waardevol door zorgzaamheid, wijsheid, kennis en kunde van ieder van de stafleden afzonderlijk en van het gehele stafteam in het bijzonder.
Bij de waardebepaling spelen ook een rol:

 • het een week lang samenzijn en samenleven met dezelfde groep
 • het een week lang buiten zijn in een andere omgeving, het slapen in een tent
 • de mogelijkheid tijd te besteden aan bepaalde spelen en de creativiteit van de kinderen
 • de totaal andere leef- en speelsituatie in een bosrijke omgeving
 • het zelf bepalen van het leefritme en de activiteiten
 • het op specifieke wijze beleven van de elementen: natuur, water, hitte, bliksem, regen, duisternis, wind, stilte, ruimte, enz…
 • het intense contact met het milieu, de natuur, de cultuur en de mensen rondom.

Kampplaatsen


Het GG-kampteam hecht grote waarde aan het verblijf buiten in tenten tijdens de kampweken. Dit blijkt duidelijk uit de doelstellingen van het kamp. Om dit te realiseren moet de kampplaats aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • er moeten voldoende mogelijkheden zijn tot het ontdekken en onderzoeken van de natuur en de cultuur in de omgeving,
 • het terrein moet ‘droog’ zijn met ruimte voor de tenten en voldoende plaats om te spelen,
 • goed bereikbaar zijn, afstand niet te groot en er moet rust heersen,
 • er dient drinkbaar leidingwater te zijn en indien mogelijk elektriciteit.

1976
De gedachte om met de jeugd van Geistingen op kamp of bivak te gaan is gegroeid binnen de Jeugdclub. Ze opereert onder auspiciën van het bestuur van het Gemeenschapshuis en organiseert vele activiteiten voor de jeugd. Met veel succes. In 1976 viert de Jeugdclub haar eerste lustrum. Een geweldig feest in en om het Gemeenschapshuis. Jos Rutten, voorzitter van de jeugdclub, wil de gedachte van ‘het gaan kamperen’ omzetten in daden. Hij ontmoet Jos Hoenen bij het toneel Kunst Adelt en in de kelder onder de scène wordt voor het eerst over kamperen en de mogelijkheden ervan gesproken. Daar ontstaan er plannen en de plannen worden voorbereidende activiteiten.

1977
De kampplaats voor 1977 op de Brunssumse hei wordt geleverd door Jos Hoenen. Er wordt gekozen voor kamperen, dus verblijf in tenten. Ervaringen van andere groepen met bivakplaatsen waren niet zo gunstig. Hygiëne, gezondheid en verblijf buiten prevaleren. Een enthousiaste groep jongeren ‘maakt’ in het eerste jaar het kamp.

1978
Het tweede kampterrein in 1978 te Zutendaal ‘Roelerheide’ kennen wij omdat de Sint-Christoffelgroep het jaar ervoor hier op kamp is geweest. In 1978 lenen wij voor het eerst een legertent van de Sint-Jan Baptist scoutsgroep uit Heerlen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven